டாக்டர் அம்பேத்கார் அரசினர் கலைக்கல்லூரி,வியாசர்பாடி,சென்னை  -39.

 

2020-21ஆம் கல்வியாண்டின்      இளநிலை மாணவர்களுக்கான சேர்க்கை அரசு அறிவித்தவாறு 27.8.2020முதல்  நடைபெற உள்ளது.

 28.8 2020 காலை 9 மணி முதல் மாணவர் சேர்க்கை நடத்தப்படும்

2020-21 ஆம் கல்வியாண்டில் மாணவர் சேர்க்கையில் குறிப்பிட்ட துறைக்குத் தேர்ந்தெடுக்ப்பட்டு,துறைப்பேராசிரியர்களால் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்ட மாணவர்கள்(E-Mail Selection Order) மட்டும் வங்கி கணக்கில் சேர்க்கைக்கட்டணம் செலுத்த வேண்டும்.ஒப்புதல் பெறாமல் யாரேனும் பணம் செலுத்தினால்,அதற்குக் கல்லூரி நிர்வாகம் பொறுப்பாகாது.

                                                                                        Fee Structure

RankList for the academic year 2020-2021

24Willing
  Department                                        
1(a) Tamil-Boys
1(b) Tamil-Girls
2 English
3 Maths - Tamil Medium
4 Maths - English Medium
5 Computer Science - Shift -1
6 Computer Science - Shift -2
7 Physics - Tamil Medium
8 Physics - English Medium
9 Chemistry - Tamil Medium
10 Chemistry - English Medium
11 Plant Biology and Plant Biotechnology
12 Advanced Zoology and Biotechnology - Tamil Medium
13 Advanced Zoology and Biotechnology - English Medium
14 Commerce - Shift -1
15 Commerce - Shift - 2
16 Economics
17 Business Administration
18 Statistics
19 Home Science - Food Service Management and Dietetics
20 Visual Communication
21 Defence and Strategic Studies
22 Psychology
23 Sports
24 Physically Challenged
Fee Structure